Tehničke karakteristike

Tribina se sastoji od elemenata nosive čelične konstrukcije koji su antikorozivno zaštićeni vručim pocinčavanjem,

Najteži element ima težinu 40 kg, što omogućuje lako rukovanje bez upotrebe mehanizacije,

Na konstrukciju se montiraju plastičnie sjedalice od kvalitetnog polipropilena otpornog na UV zračenja, boja po izboru naručitelja,

Nastupne plohe su od vodootporne šperploče sa protukliznom folijom na gornjoj strani,

Modularno slaganje elemenata tribine omogućuje naknadno povećanje broja mjesta,

Veličin tribine ovisi o raspoloživosti prostora za postavljanje, a određuju je dimenzije tipskih elemenata:

Dužina tribine nije ograničena i slaže se u rasteru n x 2,20.
Širina (dubina) tribine može biti 3m – 5 redova, 6m – 9 redova, 9m – 13 redova, 12m – 17 redova.

Ovo su standardne tipske dimenzije. Prilikom kupnje dimenzije tribine možemo prilagoditi Vašim potrebama i zahtjevima, odnosno prema veličini prostora u koji se tribina treba uklopiti.

Kod svake prodaje i najma tribine izrađujemo projekt primjene osnovnog objekta za zadanu lokaciju.

Prilikom prodaje tribine prilažemo uputstva za montažu i rukovanje tribinom, vršimo obuku vašeg osoblja za buduće montaže ili možete koristiti naše usluge.