Profil

Sjedište i adresa:
Zagreb, Lučko, Puškarićeva 77a
Osnovna djelatnost:
Proizvodnja, graditeljstvo i trgovina
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornosti
Uprava – Direktor Društva:
Petar Plahutar

OIB:
44641712118
Matični broj (MB):
3805875

Registarski sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva:
100.800,00 kn, uplaćen u cijelosti

Žiro račun:
2483005-1100011749
ŠTED BANKA, Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Žiro račun:
2484008-1100626925
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Pertinjska 59, 10000 Zagreb